Chronische stress in het kort

Wat is nou eigenlijke stress?
Gelukkig beschikken we (mens en dier) over een stress-systeem. Uiterst nuttig als er een leeuw op ons af komt! En minder heftig, zorgt dit systeem er ook voor dat we ‘s morgens uit ons bed komen en gedurende de dag onze dingen doen. We hebben het dus nodig om te kunnen functioneren. Het schakelt sommige lichaamsfuncties op zoals de hartslag en de bloedruk en zet andere op een laag pitje bijvoorbeeld de stofwisseling en het immuunsysteem.

Wat is chronische stress en welke risico’s brengt het met zich mee?
Als we nadat de stressor[1] (de aanleiding voor de stressreactie) is verdwenen niet terugkeren naar ons (fysiologische) basisniveau wordt het natuurlijk evenwicht niet hersteld. Ditzelfde treedt op als we langere tijd te veel stressoren hebben. We produceren structureel te veel stresshormonen en de balans met de ontspannings-/ (geluks)hormonen gaat verloren.  Er is te weinig herstel, we raken vermoeid, het hersteltekort neemt toe en we krijgen stressklachten (als slecht slapen, emotioneler zijn, meer fouten maken, moeilijker kunnen onthouden en fysieke klachten).

Het is als een auto waarvan het gaspedaal blijft hangen terwijl de rem gebreken vertoont.

Zo ontstaat een fysiek (biologisch) probleem waardoor het lichamelijk en mentaal functioneren in toenemende mate onmogelijk worden. Het stress-systeem en ook het hormonale systeem raken gaandeweg steeds meer uit balans en nemen in hun kielzog tal van andere lichaamssystemen[2] mee.  Het is een proces van toenemende ontregeling en uitputting. Zo raken bijvoorbeeld de hersenen ontregeld door fysieke redenen met psychische klachten tot gevolg die op hun beurt weer voor toename van de ontregeling zorgen. Door het overactieve stress-systeem krijgen enerzijds angsten en emoties vrij spel en neemt anderzijds het vermogen van de hersen om te plannen, organiseren, overzicht, beslissingen nemen af, en ook het geheugen hapert en bovendien nemen sympathie en samenwerken af, wat maakt dat je je terugtrekt uit de sociale omgeving. Een hoogst ongelukkige cocktail waardoor je in een vicieuze cirkel van toenemende stress + vermoeidheid raakt.

Het algeheel functioneren raakt steeds meer geblokkeerd. Een kwestie van tijd voordat de kamikaze auto zal crashen!

Of anders gezegd, Het is als een brandslang, waaruit water blijft spuiten/klotsen maar je niet in staat bent de kraan dicht te draaien omdat deze totaal verkalkt is. Het is als een brandslang, waaruit water blijft spuiten terwijl de brand allang geblust is.

Waarom herstel veel tijd en geduld vraagt (en acceptatie trouwens ook)?

 • Door langdurig roofbouw te plegen hebben we een groot debet opgebouwd (net als bij rood staan op de bank)
 • Het herstelvermogen zelf hapert (het noodaggregaat moet ook gesmeerd worden)
 • De neurohormonale ontregeling is moeilijk te keren (als bij een nucleaire kettingreacties)

Op basis van (empirisch) onderzoek weten we gelukkig steeds meer, zowel over het ontstaan als over de remedie. Binnen Buro zamzam werken we op basis van de beproefde CSR-methode die aantoonbaar betere en duurzame herstel resultaten oplevert. Wil je meer weten, neem gerust contact op.

[1] Een stressor kan een reële of irreële dreiging zijn, ons lichaam reageert op alle stressoren identiek. Ook op zaken als vermoeidheid, slaaptekort, ziekte, honger, hitte, kou ervaart ons lichaam als stress en dito reactie.

[2] Andere lichaamssystemen zoals het immuunsysteem, hart– en vatensysteem, en het ademhalingssysteem, maar ook de spijsvertering raken volledig uit balans. Overgewicht, ontstekingen en andere fysieke aandoeningen liggen op de loer.

 

Gisteren sprak ik tijdens een coaching met een cliënt over zingeving in het werk en in het leven in het algemeen. Het ging onder andere over het diepere gevoel van dankbaarheid en geluk dat je zelf ervaart als je iets doet voor een ander of de maatschappij dat er werkelijk toe doet. "Je raakt een diepere laag, komt meer bij de essentie", waren de woorden die wij eraan gaven.

Wikipedia zegt over zingeving het volgende:
Zingeving
 is een begrip uit de metafysicawijsgerige antropologie en de psychologie en betekent het zoeken naar de zin, de bedoeling of het doel van het leven of van grote gebeurtenissen in het leven, of het trachten dit doel zelf te scheppen. Het woord zelf suggereert dat dit een actief proces is, wat erop wijst dat de zin van enig voorval geen vanzelfsprekendheid is. Zingeving kan gebaseerd zijn op verschillende elementen, waaronder geloofrede of logos en esthetiek. De geschiedenis van de zingeving is mogelijk even oud als de mensheid zelf.

Terug op kantoor pak ik de post op waarbij mijn oog meteen valt op een kleurrijk pakje, een cadeautje! Nieuwsgierig pak ik het uit. En dan komt er een nog veel groter cadeau uit:

Ik ben dankbaar voor het werk dat ik doe voor en met professionals, managers en ondernemers. En dat ik ook werk met de Being in Balance methode, "de test" waarnaar Ellen verwijst in haar kaart.  En vooral dat ik steeds weer de gelegenheid krijg unieke mensen te begeleiden bij hun (levens)vraagstukken. Dat is mijn zingeving!

(Uiteraard geplaatst met toestemming van Ellen)

 

 

 

 

 

Afgelopen week deelde ik deze infografic op de social media. Veel relaties gaven aan deze interessant te vinden. Reden voor mij om er nog even een blog aan de wijden.

"Leadship qualities that build strong teams" is de titel van de infografic, die zorgvuldig en overzichtelijk is samengesteld en gebaseerd is op diverse wetenschappelijke onderzoeken. Dank en compliment aan classy.org!

De lens is hierbij gericht op organisaties, waar leiders en medewerkers samenwerken om organisatiedoelen te realiseren. Je zou de titel van de infografic echter kunnen aanpassen en de inhoud ongewijzigd laten. Dan behoudt hij volledig zijn kracht! Met andere woorden, deze kwaliteiten gelden in íedere rol. Deze eigenschappen en attitudes zijn namelijk in iedere omgeving, in iedere context en voor ieder mens effectief, prettig, stimulerend en zelfs heilzaam. Laat ik twee voorbeelden geven. Plaats deze 9 kwaliteiten eens in de context van onderwijs en opvoeders. Of in de context van persoonlijke relaties, bijvoorbeeld levenspartners.

Hoe belangrijk en fijn is het voor ieder kind én iedere volwassene om:

 • positieve feedback te krijgen
 • vertrouwen te krijgen
 • waardering te krijgen
 • open en soepel te kunnen communiceren
 • zich begrepen te voelen
 • betrokken te worden en ze zich betrokken te voelen
 • waardering en beloning te krijgen (een complimentje of 'dank je wel' is vaak genoeg)
 • serieus genomen te worden
 • zich gemotiveerd te voelen zijn best voor de ander te doen

Conclusie: voor zover we dit niet al automatisch doen, zouden we ons allemaal deze eigenschappen ter harte kunnen nemen. "leadership qualities that build strong relations,... that build strong people, ... that build strong leaders of the future..". Ofwel, leadership is óók persoonlijk leiderschap in het leven van alle dag.....

Op deze wereldwijde "Wereld Niet Roken Dag" lijkt het mij een gepast moment voor wat concrete tips over roken op het werk. Ik ben een niet-roker, wellicht goed om meteen even te vermelden.

Mijn ervaring is dat veel organisatie kampen met het opstellen van hun rookbeleid. En als er beleid is, kampen leidinggevenden met de uitvoering ervan. Zo blijkt het aanspreken van collega's die het niet zo nauw nemen met rookpauzes een hoofdbreker.

Dit zijn mijn vier tips. De nummering suggereert wellicht een logische volgorde, die is niet zo bedoeld. Zelf zou ik bijvoorbeeld met punt 4 beginnen.

 1. Ontmoedigen
  Ontmoedig het roken: faciliteer bijvoorbeeld geen afgesloten rookruimte met afzuigsysteem (investeer liever in punt 2), tolereer geen groep rokers voor het gebouw (en ook niet de peuken) en stel geen rookpauzes in.
 2. Aanmoedigen
  Moedig een gezonde levensstijl aan: maak personeel bewust van voeding, beweging, ontspanning, stressreductie, etc. Kortom, de bepalende elementen die iedere medewerker zelf rechtstreeks kan beïnvloeden om de eigen gezondheid en vitaliteit te bevorderen. Bied informatie aan en ook concrete programma's waaraan deelgenomen kan worden.
 3. Beleid maken
  Maak rookbeleid of liever vitaliteitsbeleid en draag dit uit binnen de organisatie. Zo geef je richting aan de cultuur op dit aspect. Help het lijnmanagement bij het implementeren en uitvoeren. In de praktijk blijkt het hebben van beleid een houvast voor leidinggevenden om medewerkers aan te spreken op hun rookgedrag.
 4. Ontmoeten
  Ga in gesprek met rokers en niet-rokers. Luister naar argumenten en behoeften en gebruik die als input. Rokers zullen een aantal zaken benoemen. Eén ervan is het sociale, verbindende aspect en de ideeën die ze spontaan ontwikkelen voor de organisatie. Inderdaad zijn dit waardevolle bijeffecten! Deze kunnen ook gefaciliteerd worden op een gezonde wijze. Bijvoorbeeld door communicatie plekken met zeer uiteenlopende sfeer en setting. Van staande vergaderplekken (voor korte ontmoetingen), lounge zitjes, inspiratie ruimtes, een "sociaal honk" of een meer actieve omgeving waar bijvoorbeeld even een dartje gegooid kan worden of een keu ter hand genomen kan worden. Voor de ontspanning, voor het sociale aspect en ter bevordering van de vitaliteit van de mensen. Uit steeds meer onderzoek (o.a. in het onderwijs) blijkt dat bewegen ook goed is voor het brein.

Goed werkgeverschap
"Even de geest verzetten" is dus een heel goed argument! En dat kan op veel gezondere manieren dan roken. Het bieden van support bij vitaliteitsbevordering in brede zin en brede stimulans voor de sociale cohesie, zijn effectief en zijn ook voorbeelden van goed werkgeverschap. Dan komt het natuurlijk nog wel aan op goed werknemerschap :-). Want uiteindelijk is het wel aan iedere individuele medewerker, roker en niet-roker, leidinggevende en niet-leidinggevende om zelf verantwoordelijkheid en regie te nemen!

Kijk hier voor wat artsen en rokers zeggen.

 

Hanno Pijl, internist en hoogleraar en verbonden aan het LUMC, betoogt dat gezondheidszorg bij jezelf begint, maar dat zijn vakbroeders en zusters daar nog niet zo zeker van zijn.

De verantwoordelijkheid en regie over de gezondheid ligt primair bij jezelf en niet bij de gezondheidszorg (of ziekenzorg, zoals Pijl stelt, omdat de zorg nogal ziekte georiënteerd is). Veel ziekten zijn het resultaat van de wisselwerking tussen onze genetische architectuur en onze levensstijl. Wel pillen en/of operaties, maar geen aanpassing van de levensstijl is dus dweilen met de kraan open, betoogt Pijl. Ik ben het daar hartgrondig mee eens!

Dit is sowieso ook ons uitgangspunt in training en coaching, bij de ontwikkeling van professionals in organisaties. De professional heeft zelf de regie en is verantwoordelijk voor de stappen die hij zet.

Pijl heeft het over de genetische architectuur. Zo kennen we ook de epigenetische architectuur. De epigenetica heeft aangetoond dat de sequentie van onze chromosomen, onze blauwdruk, niet alles bepalend is voor hoe we zijn. De kwaliteit van gedachten, gevoelens en voeding zetten volgens de epigenetica (betekent controle ‘boven’ de genen) bepaalde genschakelaars ‘aan’ of ‘uit’.

Binnen ons bureau zetten we onder andere de Being in Balance coachingsmethodiek in. Daarmee kunnen we volgens de principes van de wetenschap van de epigenetica, de psycho-emotionele imprints achterhalen die onbewust als ‘saboteur’ werken in het waarnemen, beslissen, handelen en communiceren van mensen.

Anders gezegd; De programmeringen van je onderbewuste worden als het leven dat je ervaart uitgedrukt. Herschrijf het programma en je herschrijft je leven. Of nog duidelijker: “Rewrite the ‘software’of your mind in order to change the ‘printout’ of your life. (Bron: Bruce Lipton, grondlegger van de epigenetica).

We maken de imprints tijdens de coaching bewust en stellen de professional in staat deze te vervangen door helpende gedachten en overtuigingen die zijn performance en vitaliteit juist ondersteunen en mede het antwoord zijn op de coachingsvraag. Positieve acties en ervaringen die hieruit volgen bevorderen de vitaliteit. Ziekte is binnen deze filosofie het eindstadium van een proces waarbij de thematiek geleidelijk aan gaat schreeuwen om aandacht.


In the driver seat!

Wil je meer weten over Being in Balance coaching, laat dan gerust een reactie achter!

Bronnen:

 • Being in Balance
 • LUMC

 

SCHRIJF JE GRATIS IN VOOR MIJN NIEUWSBRIEF

Onderstaand nog even het volledige blog van Hanno Pijl.

...lees verder "Waar begint de gezondheidszorg, bij de huisarts of bij onszelf?"

Dat voeding invloed heeft op hoe je je voelt en direct impact heeft op je vitaliteit en gezondheid weten we inmiddels allemaal. Het collectief bewustzijn op gezonde voeding is de afgelopen jaren gelukkig enorm toegenomen.

Ook dit onderzoek, specifiek gericht op Artrose (Medisch dossier, jaargang 16, no 3 april 2014) toont aan je met de juiste voeding veel kan doen voor je eigen gezondheid en vitaliteit. Preventief en ook curatief.

Van artrose (botslijtage) werd in de 20e eeuw altijd gedacht dat het door slijtage in de vorm van overbelasting komt. Dat blijkt niet zo te zijn. Het komt inderdaad wel door slijtage maar de oorzaak ligt op het gebied van ontstekingen op celniveau. Deze ontstekingen worden veroorzaakt door verschillende soorten gedegenereerde voeding. Deze voedingsmiddelen zijn in de basis voor iedereen ongezond (generiek).  Daarbij komt een eventuele versterkend effect van voedselallergie of voedselintolerantie (persoonsspecifiek). Iedereen heeft in meer of mindere mate voedselintolerantie.

Enkele voorbeelden die ik vaak tegen kom bij professionals in organisaties zijn citrusvruchten, witmeelproducten en eieren. Deze mensen komen dus niet bij mij omdat ze fysieke klachten hebben, Artrose ben ik dan ook nog niet tegengekomen. Ze raadplegen mij omdat ze een coachingsvraag hebben. Een ontwikkelvraag op het gebied van persoonlijke effectiviteit, bijvoorbeeld willen winnen aan impact. In ieder geval een concrete vraag voor persoonlijke en professionele groei.

In mijn praktijk voor coaching waar ik deze professionals in organisaties ontmoet, werk ik onder andere met de being in Balance methode www.beinginbalance.com. Daarbij zet ik technologie in waarmee ik metingen in het lijf doe. De meting vindt plaatst met een koptelefoon (voorzien van geavanceerde resonantie technologie). Wees gerust, daar merk of voel je niets van J. Wel kun je de balansmetingen volgen op een beeldscherm.  Met deze scan krijg ik disbalansen in het lichaam in beeld en werk vervolgens aan het herstel van de balans. Dit bevordert direct je vitaliteit en welbevinden. Voeding is immers een belangrijk focuspunt bij het herstellen van vitaliteit.

Wil jij een persoonlijk voedingsadvies? Reageer dan even op deze blog/laat dan even een berichtje achter. Het voedingsadvies bestaat uit een op maat gemaakt overzicht van:

 • voedingsmiddelen waar jij een (lichte) allergie voor hebt
 • voeding die jouw vitaliteit bevordert
 • voeding die jouw vitaliteit verzwakt
 • voedingssupplementen (eventueel)

Nog even terug naar het onderzoek over artrose…. Op het verkeerde been Artsen gingen er lang van uit dat Artrose en de hiermee gepaard gaande pijn zou ontstaan door slijtage door overbelasting. Begrijpelijk als je ziet dat zwaarlijvige ouderen significant vaker last hebben van Artrose. Maar naast slijtage in de knieën, blijkt slijtage in de handen ook veel voor te komen bij deze bevolkingsgroep. Aangezien deze niet gebukt gaan onder extra gewicht moeten er andere verklaringen zijn. En inderdaad, die zijn er!

Artrose is een auto-immuunziekte Artrosepijn wordt veroorzaakt door ontstekingscellen die zich normaal gesproken tegen een pathogene indringer richten. In het geval van artrose richten deze zelf zich tegen het kraakbeen waardoor een ontstekings- of infectiepijn ontstaat. Hoofdonderzoeker van een Stanfords onderzoeksteam uit 2011 kwam erachter dat de ontstekingscellen reeds actief waren voordat de artrosepijn zich ontwikkelde. Hierdoor is de kans levensgroot dat artrose een auto-immuunziekte is. Dat is dan ook de reden dat artrose niet alleen bij ouderen voorkomt; het is ook een ziekte die veertigers treft.

Artrose is geneesbaar Het Stanfords onderzoek heeft grote consequenties voor het denken over artrose. Er dient een paradigmaverschuiving ten aanzien van artrose plaats te vinden. Ontstekingen kunnen namelijk uitstekend worden genezen. Dat kan op een aantal manieren:

 1. Elimineren van ontstekingsbevorderende voeding; Dit is over het algemeen gebakken en geprocesseerd voedsel. Specifieke voeding als witte suiker, koolhydraten, tarweproducten, sojaproducten, zuivel, varkens- en rundvlees, nachtschadegroente als aubergine, aardappel, tomaat, paprika en rode peper
 2. Eten van ontstekingsremmende voeding en planten; Dit is over het algemeen kort gestoomde of geblancheerde verse groente, voeding rijk aan omega 3, groene groente, kruiden en specerijen zoals, gember, kurkuma en oregano (rijk aan antioxidanten)
 3. Voldoende lichaamsbeweging

Het elimineren van deze voedselsoorten betekent dat in de meeste gevallen er geen artrosepijn meer wordt waargenomen. Het kraakbeen krijgt de kans om zich te herstellen. Hierdoor worden de pijnen weggenomen.

Zie voor het volledige artikel  mens-en-gezondheid.infonu.nl voor allergenentabel  en voedseladviezen. http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/natuurgeneeswijze/132612-artrose-blijkt-voedselallergie.html

SCHRIJF JE GRATIS IN VOOR MIJN NIEUWSBRIEF

BRONNEN

Maatschappelijke organisaties van diverse pluimage vroegen in november op De Beursvloer (georganiseerd door De Waaier) om organisatie advies aan Buro zamzam. Voor de matches die tot stand kwamen zijn in januari 2017 de eerste afspraken reeds gepland. Buro zamzam helpt deze organisaties kosteloos met advies met als doel verdere ontwikkeling en professionalisering van deze maatschappelijke organisaties.

Team Jettekettet gaat 13 mei wandelen voor Mariëtte en voor meer onderzoek naar MS.

Ik heb dit wandelteam opgericht omdat ik, naast dat het natuurlijk een heel gezellig event wordt met elkaar die dag, dit wel het minste is dat we kunnen doen voor alle mensen die met MS te maken hebben. Een bescheiden, sportieve en gezellige inspanning op een zaterdag in mei. Wij staan er dan een dag heel bewust bij stil. Of anders gezegd wij realiseren ons die dag hoe gewoon het voor ons is dat we ons makkelijk voortbewegen terwijl we onze 10 km wandelen. Terwijl mensen met MS er iedere dag mee opstaan en er mee gaan slapen...

Wil je ons steunen door mee te lopen of te doneren, dat kan op https://www.msmotion.nl/team/jettekettet.

MS Motion is een jaarlijks terugkerend wandel- en hardloopevenement waarbij de ziekte MS landelijk op de kaart wordt gezet en wordt georganiseerd door het Nationaal MS Fonds.

Meedoen aan MS Motion betekent dat je loopt en geld geeft voor onderzoek naar MS. Voor een beter leven voor mensen met MS nu en een wereld zonder MS morgen.